I framtiden är det självklart att vi delar vår hälsodata med vården via digital teknik

Det pågår ett forskningsprojekt i Linköping där patienter skickar hälsodata via en digital penna till sjukhuset. Det möjliggör bättre övervakning på distans så att patienter behöver söka akut vård i mindre utsträckning.
Det är ett ypperligt exempel på hur man kan frigöra tid och resurser på sjukhus genom att använda innovativ teknologi. Det i sin tur möjliggör att vårdgivaren kan koncentrera sig på de patienterna som har störst behov av vård och/eller att hjälpa fler.
Vi, på Cross Solutions, har samma tanke vad gäller användning av LifePod-plattformen – på distans kan vårdgivaren hålla kolla på hur patienter mår, medicinska avvikelser blir tydliga tidigt så att det kan ageras snabbt, innan det blir akut.

Läs/se hela inslaget om projektet i Linköping


English summary:
There is a research project going on in Linköping where patients report certain parameters, like weight and breathing ability with help of digital technology to the caregiver/hospital. The caregiver remotely keeps track over the patient’s health and sees quickly if the patient gets worse. So far it seems like that this method has reduced hospital admissions and emergency room visits for patients.

That’s a great example on how innovative technology can reduce costs, give the patient more independence and responsibility, and at the same time allows the caregiver to help the ones with greatest needs and/or help more patients during the same time.


More information about the research project in Linköping

 

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: From the movie: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ny-teknik-kraver-mer-av-patienter