Tankesmedjan TIMBRO har i dagarna gett ut en mycket intressant rapport där man jämför Sverige och Japan gällande den drastiska ökningen av äldreförsörjningskvoten och pressen på att bibehålla en jämlik tillgång till vård- och omsorgstjänster till alla medborgare. ”Ålderkris: Vad kan Sverige lära av sjukvården i Japan?” är del av en artikelserie där flera internationella exempel kommer att följa.

Rapporten belyser klart och tydligt utmaningarna Sverige står inför:

Växande äldre befolkning (65 år och äldre) samt minskning av andelen personer i arbetsför ålder (20–64 år), ökade förväntningar på välfärdstjänsternas omfattning och kvalitet i kombination med bristen på effektivitet inom offentlig vård gör att den ekonomiska situationen för att finansiera vård och omsorg i Sverige riskerar att bli ohållbar.

”Redan år 2021 kommer det att uppstå ett gap på hela 59 miljarder kronor mellan intäkter och kostnader i kommuner och landsting. Med nuvarande utveckling kommer alltså Sveriges välfärd att få en ohållbar ekonomisk situation” enligt en ekonomirapport från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Demografiska utmaningar med en växande åldrande befolkning.

Äldreförsörjningskvoten är förhållandet mellan andelen äldre (65+) samt personer i arbetsför ålder (20–64 år) i samhället.

År 1950 såg förhållandet ut som följande: 10% av befolkning var äldre (65+) och 61% i arbetsför ålder.
År 2000: 17% äldre och 59% i arbetsför ålder, prognosen för år 2020 är 20% 65 år och äldre och 57% befinner sig i arbetsför ålder.

”Sverige går alltså från en situation där varje person i arbetsför ålder försörjde 2 äldre personer år 1950 till ett läge där varje person i arbetsför ålder försörjer strax över 6 personer år 2050.”

Svenska läkare träffar färst patienter

Annan intressant fakta som rapporten belyser är sambandet mellan läkarbesök per patient och antal patienter som varje läkare tar emot.

Enligt grafiken ovan är Sverige det landet där en läkare träffar färst patienter, nämligen ca 2,7 patienter om dagen. Det kan jämföras med 20,7 i Japan. Dessutom är Sverige det landet där en patient mest sällan träffar en läkare.

”[…] Problemet med långa vårdköer i Sverige som skapas på grund av kapacitetsbrist är välkända. Lika tydligt är det att de långa köerna leder till att vårdens resurser ransoneras, på så vis att även personer i behov – inte sällan äldre – ofta behöver vänta länge på att få den vård de behöver”, skriver författarna av rapporten.

Rapporten tar upp många fler fenomen gällande ålderskrisen i Sverige och Japan, allt från hälsoutfallen i länderna till finansieringsmodellerna och konkurrens bland olika sjukvårdsutförare. Även om just denna utredning inte tar upp betydelsen av digitaliseringens möjligheter för att lösa den växande krisen, så är det uppenbart att digitala vårdtjänster spelar en avgörande roll för att bland annat öka arbetsproduktionen och tillgängligheten inom vård och omsorg i Sverige.

Läs hela rapporten på Timbros hemsida.

Text: Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Unsplash

 

Boka demo