Sverige kommer att ta över ordförandeskap i det Nordiska ministerrådet 2018 för att fortsätta bygga ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden. Ett av fokusområden enligt programmet för Sveriges ordförandeskap är lösningar för vård på distans.

I programmet står bland annat:

2018 lanseras fyra projekt kopplade till vårt ordförandeskapsprogram på områden där vi ser ett tydligt nordiskt mervärde av att växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet. De rör utvecklade lösningar för vård på distans och e-recept över landgränser m.fl. […] Digitala lösningar kan bidra till en mer jämlik och jämställd vård och omsorg.

Det allmänna målet för samarbetet inom det Nordiska ministerrådet är att utveckla gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter för alla som bor i Norden.

Läs programmet för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018.

 

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Bild: Momenti.lv