Vi medverkar i en webb-tv serie om digitaliserad vård och har spelat in på universitetssjukhuset i Malmö där vi intervjuade kardiologen Margrét Leósdottir. Hon arbetar som enhetschef på hjärtmottagningen och är dessutom forskningsansvarig för ”LifePod-studien”. Det är en randomiserad studie där man jämför sedvanlig vård efter hjärtinfarkt med en grupp patienter som därutöver har fått tillgång till eHälso-plattformen LifePod. Med hjälp av LifePod rapporterar patienter dagligen levnadsvanor och parametrar som vikt, blodtryck, kostvanor, fysisk aktivitet mm. I en prioriterad patientöversikt följer vårdgivaren sina patienter på distans.

Genom LifePod-appen har vårdgivaren fått en mer komplett bild av patienternas hälsa jämförd med de sedvanliga uppföljningsbesöken på mottagningen, säger Margrét Leósdottir, kardiolog och enhetschef på hjärtmottagning på SUS, Skånes universitetssjukhus.

Webb-tv serien lyfter fram värdet av ett systematiskt användande av digital teknik i den svenska hälso- och sjukvården. Värdet kan uppstå på många olika sätt – återinläggningar förhindras, den medicinska kvaliteten höjs, tillgängligheten till vården ökar och arbetsmiljön för vårdpersonalen förbättras.

Här är ett litet smakprov från inspelningen. Titta här!

 

Text, foto och film:
Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com