Vårdteam med flera olika kompetenser samlade kring en patient förenklar patientens kontakt med vården, ser helheten kring patienten och sparar samtidigt pengar åt samhället.

– Jag tror att det började som en trend, men eftersom det är så vettigt så tror jag att det här kommer att fortsätta inom vården, säger Susanne Kvarnström som doktorerat i teambaserad vård.

Implement Consulting Group har genomfört en studie i Hälsostaden Ängelholm där de räknat på vinsterna med teambaserad vård i kombination med digitala lösningar som t.ex. LifePod. Läs mer om studien och om hur teambaserad vård kan spara pengar. Om ni vill läsa hela rapporten kan ni beställa den här.

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

 

Text: Cross Solutions
Image: Ylva Carlqvist Warnborg för Sveriges Radio
contact@cross-solutions.com