Två stenåldersmänniskor drar en tung låda fylld med stenar. En tredje stenåldersperson erbjuder dem två hjul att sätta på. De två tackar nej. De har inte tid med förändringar, de måste arbeta!

Det är en bild som barnläkaren Annika Janson använder i en debattartikel i Dagens Medicin för att beskriva utmaningarna som dagens sjukvård måste tackla.
De tunga stenarna som ligger i lådan är vårdköerna, personalbrist, IT-systemen som inte kommunicerar med varandra, administrativa uppgifter mm.

Hon beskriver flera goda exempel på digitala lösningar som underlättar livet för familjer och barn med diabetes och för vårdpersonalen som tar hand om patienterna. Hon nämner möjligheten att ladda upp barnens insulinpumpar och glukossensorer, digitalt utbildningsmaterial, applikationer för insulinordinationer med flera.

Det är inte vi läkare som står i vägen för digitaliseringen. Vi ser nyttan av både digitalisering och starka och aktiva patienter, säger Annika Janson.

Hon anser däremot att det är upphandlingsregler, brandväggar, avtal och blandad teknisk oförmåga som står i vägen för digitaliseringen.

Läs hela debattartikel i Dagens Medicin.

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Bild: Källa okänd