De politiska partierna borde satsa på vården och prioritera medborgarnas hälsa, enligt stiftelsen Forska!Sverige. Det finns en rad utmaningar vad gäller hälso- och sjukvård och hur den bedrivs.

Nedan listas tre av de största utmaningar:

• Hälso- och sjukvården är inte jämlik; det kan skilja sig rejält vad gäller behandlingar, väntetider, mediciner beroende vår någonstans i Sverige man bor.

• Hälso- och sjukvårdskostnader fortsätter att öka årligen. Över 80 % av den totala kostnaden kan knytas till behandling av patienter med kronisk sjukdom; samtidigt ökas den åldrande befolkningen drastiskt inom de kommande tjugo åren.

• Det tar lång tid att införa, använda och utvärdera nya behandlingar och tekniker inom vården. Sverige ligger under EU-genomsnitt när det gäller dödsfall som hade kunnat undvikas med ny medicinsk kunskap och teknik.

Prevention
Förbättrar man medborgarnas hälsa och satsar man på prevention för att begränsa utveckling av kroniska sjukdomar så innebär det kostnadsbesparingar av offentliga medel.

Medicinsk forskning
Samtidigt borde Sverige satsa mer på medicinsk forskning för att bibehålla vård på hög kvalitet och för att möta de framtida behoven. För att kunna införa innovativa lösningar borde det finnas en särskild fond, enligt debattörerna.

Se över ersättningssystemet
Dessutom är det hög tid att se över ersättningsystemet för vården för att kunna ta hand om patienter som väljer digitala doktorer och här gäller det inte enbart patienter på vårdcentraler utan även patienter med kroniska sjukdomar som utgör den största gruppen inom hälso- och sjukvården.

Läs hela artikeln (Dagens Samhälle)

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: