Sveriges befolkning växer som aldrig förr, samtidigt finns det stora pensionsavgångar. Om tio år har vi ca 44% fler personer i åldern 80+ men enbart en ökning på 6% av åldersgruppen 20–64 år och det är den senaste gruppen som generar skattekraften för att bära behovsökningarna. Hälso- och sjukvården är starkt påverkad av de demografiska förändringarna och landstingen har svårt att hitta tillräckligt med personal som bland annat leder till långa väntetider.

Roger Molin, analytiker och sjukvårdsexpert, beskriver behovsökningarna och demografiska kraven och dess effekter för hälso- och sjukvården väldigt tydlig i sin senaste artikel ”De gamla lösningarnas tid är förbi”.

Samtidigt har SKL i sina ekonomirapporter upprepat konstaterat att behovsökningarna är av en sådan storleksordning att de inte kan tillgodoses på det gamla sättet, med mer resurser till mer personal. Vare sig kommunsektorns eget skatteunderlag, statsbidragen eller tillgången till personal matchar behovsökningarna, skriver Molin.

Enligt honom och många andra experter inom området är enda lösningen, om inte köerna och överbeläggningar ska växa ännu mer, effektiviseringen av vården genom att utnyttja ny teknologi.

Det är alltså hög tid att 2019 genomföra en bred och snabb digitalisering i alla landsting. Inte som enstaka piloter eller udda tillägg till gängse arbetssätt, utan som en ersättning för det hittillsvarande, säger Molin.

 

Text: Cross Technology Solutions,
Cathrin Jung, kommunikationsansvarig
cathrin.jung@cross-solutions.com
Illustration: SCB