Den 29 september uppmärksammades World Heart Day världen över genom olika evenemang och aktiviteter. I Sverige är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken. I USA dör var 40:e sekund någon i hjärt-kärlsjukdom, som inkluderar hjärtsjukdom och stroke. Varje dag dör 2200 amerikanare i hjärt-kärlsjukdom.

En bidragande faktor till dessa höga siffror är att man inte övervakar hjärtaktivitet på distans fast tekniken finns. Genom att bevaka hjärtaktivitet och andra livsstilsfaktorer skulle man kunna undvika flertal insjuknande och dödsfall orsakade av hjärt-kärlsjukdom. Rapporterar man värden varje dag, så finns det möjlighet att avläsa trender hos patienten och att ingripa innan en infarkt eller stroke inträffar.

Digitaliseringen och insamling av data (Big Data) tillhandahåller extremt stort potential för att rädda liv och för att spara resurser.

Läs hela texten How Big Data Could Help Prevent Fatal Heart Attacks


English summary:

On September 29, the world celebrated World Heart Day. In Sweden, cardiovascular disease is the main reason for death. In the USA die approximately 2200 Americans each day of cardiovascular disease, an average of one death every 40 seconds. By using smartphone apps and other intelligent technology there is the possibility to remote cardiac monitoring. Remote cardiac monitoring gives the caregiver a chance to intervene to prevent adverse cardiac events.

“This new remote cardiac monitoring capability is saving lives and also lowering the cost per capita for treating patients with cardiovascular disease.“

 

Read the whole article How Big Data Could Help Prevent Fatal Heart Attacks

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: Pixabay