Region Jämtland Härjedalen behöver spara kostnader för att fortsätta kunna ge högkvalitativ vård till medborgarna. Behoven ökar då befolkningen växer och samtidigt kommer vi i nära framtid att ha dubbelt så många 80-åringar som idag.

Region Jämtland Härjedalen har arbetat fram en rad förslag för att spara kostnader inom hälso- och sjukvårdssektorn och samtidigt säkerställa vård till medborgarna i regionen.
Ett nyckelförslag är ”vård närmare patienten” eller också kallat för ”hemsjukhus”.

Så här säger Lisbet Gibson, sjukhusdirektör i regionen om förslaget:

Samtidigt som vi kan effektivisera vården och minska kostnaderna kan vi tydligt förbättra för patienterna att få vård nära eller i det egna hemmet. Det skulle innebära högre vårdkvalitet för medborgarna, färre besök i vården och kortare väntetider på akuten.

Ett lyckat exempel för vård i hemmet:
RISE har i samarbete med många parter däribland Cross Solutions övervakat 20 patienter med KOL i sina hem under sex veckors tid. Flera fall av exacerbationer (allvarliga akuttillstånd hos KOL-sjuka) och akutbesök har tack vare övervakningen och den täta digitala kontakten med patienter i hemmet kunnat undvikas. Inom projektet användes metoden ”vård i hemmet” för svårt sjuka KOL-patienter. Patienternas trygghet ökade och betydande kostnadsbesparingar kunde uppnås.

Läs hela artikeln på Sveriges Radio Mer hemvård ska spara pengar i Region JH

Läs mer om KOL-projektet på forskning.se

Text:
Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Unsplash