Den 15 november är internationella KOL-dagen för att skapa mer medvetenhet kring sjukdomstillståndet kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). I Sverige är mellan 500 000 och 700 000 personer drabbade. KOL tillhör en av de mest spridda sjukdomarna över hela världen, år 2030 beräknas KOL att vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. I samband med den internationella KOL-dagen vill vi flagga för det nationella KOL-projektet som är ett enastående exempel på hur vård på distans ökar patienternas livskvalitet och hälsa till avsevärt lägre kostnader.

I Sverige genomfördes det så kallade nationella KOL-projektet med syfte att hitta och testa vård på distans för svårt sjuka KOL-patienter. Projektet utvecklades av RISE i samverkan med Karolinska Universitetssjukhus, Riksförbundet HjärtLung och ett 20-tal partners, bland andra Cross Technology Solutions som levererade den prioriterade patientöversikten genom produkten LifePod och MedHelp som fungerade som vårdoperatör.

Patienterna engagerade i sin vård
De svårt sjuka KOL-patienterna deltog aktivt i sin vård ifrån hemmet genom att rapportera olika medicinska värden som till exempel blodtryck, vikt, motion och svar på CAT-formuläret. Patienterna kopplade också upp sig via videolänk för att prata regelbundet med sjuksköterskor som med hjälp av LifePod följde patienternas hälsostatus på distans. Vid behov gjordes medicinska interventioner som till exempel att justera medicineringen.

Positivt för ekonomin och för patienten
Projektet visade mycket positiva resultat både hälsoekonomiskt och ur patientperspektivet (se sammanfattningen längre ner). Den kontinuerliga kontakten med vården via olika tekniklösningar skapade trygghet hos patienterna; för var tredje patient hävdes dessutom en begynnande exacerbation. Patienterna önskade att få ha lösningen kvar efter projektets slut då de kände sig trygga och omhändertagna.

Hälsoekonomiska effekter

50 virtuella ronder genomfördes och under dessa gjordes 79 medicinska åtgärder, t.ex. att tidigt behandla med antibiotika. För cirka 60 procent av patienterna bedömde läkarna att man kunde sätta in åtgärder som minskade risken för återinläggning. För cirka 37 procent bedömdes att åtgärder hävde en begynnande exacerbation. En grov skattning av kostnaderna för återinläggning som undveks genom tidig insats motsvarade kostnader för mellan 400 000 och 2 miljoner kronor beroende på uppskattad inläggningstid och sjukdomsbild. Källa: RISE forskningsinstitutet

Positiva effekter för patienterna

Patienterna fick bättre kunskap om sitt sjukdomstillstånd. Den kontinuerliga kontakten med vårdoperatören och videosamtalen var mycket uppskattade. Patienterna kände sig trygga och omhändertagna i hemmet med sin allvarliga KOL-sjukdom. De önskade fortsätta efter pilotprojektet

Om du vill veta mer om LifePod för KOL så är du mer än välkommen att kontakta oss.
LifePod-plattformen består av två applikationer, ett patientgränssnitt samt ett medicinskt gränssnitt som fungerar som beslutsstöd för vårdgivaren.

För mer information om LifePod för KOL, kontakta:

Per Wendt, projektledare
per.wendt@cross-solutions.com eller 0708-68 77 85

Text: Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Bild: Shutterstock