Tänk om man visste vilken patient som behövde vård först…

Regeringen och SKL har fastslagit att Sverige ska vara världsbäst på eHälsa inom 10 år. Förvånansvärt lite har dock hänt och spåren av dysfunktionella journalsystem förskräcker. Personal vittnar om omöjliga förhållanden och enligt en färsk undersökning på Hälsostaden i Ängelholm lägger en sjuksköterska ca 75 % av sin arbetstid på sekreterarliknande uppgifter – dokumentering har blivit viktigare än patientnära vård.

För att effektivisera vårdinsatserna, höja kvaliteten och produktiviteten inom allmän och specialiserad vård är det dags att implementera gemensamma beslutsstödsystem. Data från sensorer och applikationer och egenrapporter från patienterna får inte leva sitt eget liv och bli ytterligare ett administrativt arbetsmoment för vårdpersonalen. Informationen måste presenteras sammanfattad på ett enkelt sätt där de patienter som har störst behov av vård hamnar högst upp på prioriteringslistan och där de som kanske inte behöver vård alls exempelvis kan stanna i hemmet.
Sådana system finns färdigutvecklade av svenska företag och väntar bara på att tas i drift.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladets bilaga om Innovativ Hälsa & Vård (pdf-fil, sida 3)

 

English summary:
Swedish government has announced the goal to be best in the world in the area of connected health solutions in ten years. That’s a very ambitious vision but apparently there hasn’t happened much yet. A fresh study conducted at Hälsostaden Ängelholm in the South of Sweden shows that a nurse put about 75 percent of her/his working time on investigating patient information. There doesn’t exist a working system for medical records and nursing staff need to log-in and –out from several systems to find the important patient information.

There are existing systems on the Swedish market to solve those problems. It’s time to implement new solutions and more patient-centered care. What better time than now? What are we waiting for?

Read the whole article at Svenska Dagbladet (supplement pdf-file ”Innovativ Hälsa & Vård, page 3)

 

Text and image:
Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com

Image description: Thomas Bergqwist, CEO and founder of Cross Technology Solutions