Vi behöver ”ett ekosystem där personen/patienten/människan kommer högst upp och samtidigt är i centrum. Inte aktieägare och politiker, inte kliniker och beställare”. Det skriver Okee Williams, strategisk rådgivare inom healthcare sektorn. ”Under flera år har diskussionen pågått och nu händer det. […] Teknikutvecklare, beställare av vård, kliniker, politiker, styrning och ägande av vård, till och med vissa storbolag har förstått värdet i denna omställning”, fortsätter Williams.

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

Läs hela artikeln här.

 

Text: Cross Solutions
Bilder: Hanna Brodda för MedTech Magazine
contact@cross-solutions.com