Vi bidrar till evidensbaserad forskning inom området digital hälsa och i synnerhet digitala verktyg för patienter med kroniska sjukdomar eller andra behov gällande kontinuerlig uppföljning på distans.

Evidensbaserade digitala verktyg är viktiga pusselbitar för att säkerställa att det finns högkvalitativ vård till en växande, åldrande befolkning.

Vi medverkar i en rad olika forskningsprojekt och kliniska studier. För närvarande deltager vi aktivt som partner i åtta olika projekt – kliniska studier på Skånes universitetssjukhus, Malmö universitet, ett flertal projekt med Lunds universitet, samt ett forskningsprojekt med Högskolan i Halmstad.

Här kan du läsa bland annat om en klinisk studie som jämför uppföljning efter hjärtinfarkt med digital distansuppföljning (LifePod) versus sedvanlig vård efter infarkt.

Text: Cross Technology Solutions
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Shutterstock