Paradigmskifte inom vården

Det pågår ett paradigmskifte inom vården – digitala vårdtjänster tillåter att arbeta annorlunda, mer proaktivt, effektivare och mer kontinuerligt med patientens behov i centrum.
Alltmer vård kommer att ske i hemmen och inte på kliniken. LifePod är ett smart digitalt verktyg för att följa patienter med kronisk sjukdom på distans.

Så används LifePod i den kliniska vardagen

Vi har gjort en film och den tar upp de demografiska förändringarna Sverige står inför och vad det innebär för hälso- och sjukvården. Den visar konkret hur LifePod används i den kliniska vardagen och hur patienter med kardiovaskulära sjukdomar stöttas i sin rehabilitering.

Anpassningsbart för olika kroniska tillstånd

LifePod är en eHälso-plattform för att följa patienter med kroniska sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, KOL, diabetes, cancer på distans. Den stöttar både patienten och kliniken; kliniken får tillgång till en prioriterad patientöversikt som fungerar som beslutsstöd och som underlättar att hantera och överblicka en stor patientpopulation. Det unika med LifePod är den automatiska prioriteringen – vårdpersonalen vet när och var som helst vilka patienter som behöver vård först.

Se själv! (länk till vår Youtube-kanal, svensk eller engelsk text finns valbar).

Text och foto: Cathrin Jung, cathrin.jung@cross-solutions.com