På Vitalis invigningsceremonin delades ut eHealth Award 2019. Bakom initiativet står Vitalis, Sahlgrenska Science Park, Health Tech Nordic och Cerner med syfte att uppmärksamma svenska innovationer inom digital hälsa som bidrar till effektivare och säkrare vårdprocesser och som engagerar och involverar patienter i sin hälsa.
35 bolag deltog i eHealth Award 2019, Cross Technology Solutions tog hem segern. Priset delades ut av Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Juryns motivering lyder:

Vinnaren av eHealth Award 2019 levererar en lösning i linje med Vision e-hälsa 2025. De bidrar till att skapa en mer personcentrerad vård för en stor patientgrupp. De möjliggör rätt vård vid rätt tid till rätt patient och att vårdgivaren proaktivt kan vårda fler med samma resurser. Deras innovativa lösning är öppen för tredjepartssamarbete och integration som baseras på standarder, samt skapar ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården. Vinnaren av eHealth Award 2019 är Cross Technology Solutions. 

Juryn för eHealth Award 2019 består av Charlotta Gummeson, vd, Sahlgrenska Science Park, Emma Spak, primärvårdsläkare och samordnare av nära vård på SKL, Håkan Hedman, ordf., Njurförbundet, Marianne Larsson, innovationschef, Innovation Skåne, Maria Sterner, affärsansvarig, Vitalis, Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner, Evamaria Nerell, utredare, Socialstyrelsen.

Text: Cross Technology Solutions
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Vitalis