Såhär glad är vår vd, när han efter många års arbete, äntligen får patentcertifikatet för det beviljade Europa-patent för innovationen LifePod. Patentet innebär skydd av de immateriella rättigheterna för LifePod i 38 länder!

– Det är oerhört glädjande och ytterligare ett bevis på att vi tänker rätt. Vi har skapat ett nytt arbetssätt för att bedriva vård på distans och nu har det även bekräftats av patentverket, förklarar Thomas Bergqwist, vd på Cross Technology Solutions, på frågan vad Europapatentet betyder för honom.

Thomas insåg tidigt vikten av att skydda de immateriella rättigheterna och inledde patentprocessen för att skydda innovationen LifePod för flera år sedan. Patentprocessen brukar pågå under flera års tid.
Cross äger sina immateriella rättigheter till fullo, bolaget och idén till den unika innovationen inom hälso- och sjukvården togs fram av Thomas Bergqwist för många år sedan och han arbetar helhjärtat i verksamheten.

– Med Cross väljer man en partner som äger sina patent och sin produktutveckling själv – vi är i fullständig kontroll av vår egen lösning, man skulle kunna säga, vi är vår lösning, berättar Thomas som förutom vd är grundare.

Den unika lösningen, kallad LifePod, går ut på att en patient, oftast med långvarig sjukdom som kräver kontinuerlig uppföljning, regelbundet rapporterar olika parametrar via en digital patientapplikation. Informationen presenteras sedan för vårdgivaren i en medicinsk översikt där vårdpersonalen kan se hur patienterna mår och vem som behöver vård först (automatisk sortering efter medicinsk prioritet).

Patent för LifePod finns dessutom i Australien, Kanada och Ryssland. I USA är patentprocessen pågående och ett positivt förhandsbesked har meddelats.

Foto: Maria Kejlberg
Text: Cathrin Jung,
cathrin.jung@cross-solutions.com