Vi har frågat våra patienter vad de tycker om LifePod, alltså patientuppföljning på distans. Det är patienter som hanterar en kronisk sjukdom som till exempel hjärtsvikt, hypertoni eller patienter som väntar på en hjärttransplanattion och som är uppkopplade till en hjärtpump. Patientuppföljning på distans innebär att patienter via en applikation regelbundet rapporterar data om sitt mående som sjukvården har tillgång till och utvärderar. Det innbär även en lättillgänglig kommunikationsväg mellan patient och vårdgivare.

Hälften av de svarande patienterna värdesätter direktkontakten med vården som de har fått genom sin individanpassade applikation.


Vad är det bästa med LifePod?

“Daglig kontakt med vården!”

“att jag har en dialog med sjukhuset, samt de lär sig hur jag fungerar”

“Inger känsla av trygghet och kontroll och motiverar”

“trygghet och snabb kontakt med vården”

“att min hälsa övervakas”

“slipper ringa”

“påminner om alla kloka råd jag erhållit. Det är lätt att falla in i dåliga vanor”

 

Text och bild: Cross Technology Solutions AB,
cathrin.jung@cross-solutions.com

Boka demo