Följ med på en mini-intervju med Thomas Bergqwist, vd och grundare, Cross Technology Solutions.
Här pratar han om vilken roll patientinformation om måendet och svar på frågeformulär spelar i förhållandet till den informationen som samlas in via sensorer (till exempel puls, blodtryck mm) vid egenmonitorering av patienter i hemmet

Fråga till Thomas Bergqwist:
Vilken roll spelar patientinformation om måendet och frågeformulär vid egenmonitorering av patienter i hemmet?

Jag tänker prata om information som kommer in till vården, och man kan säga så här, i de tillämpningar som vi har uppe, och det är ju ett tiotal som vänder sig både till kroniska patienter och patienter som har behov av uppföljning på distans, till exempel efter kirurgiska ingrepp.   Vi kan säga, att det finns annan information (än sensorinformation) som är viktig att få in också som handlar om patienten, till exempel hur man mår är en grundparameter som vi alltid har med i det vi gör, för att det är väldigt viktigt att veta. Det finns också olika typer av formulärdata – helt anpassad för olika hälsotillstånd med information som viktigt att få in med en viss regelbundenhet, där patienten självskattar sin hälsa så att vårdgivaren kan ta del av det. Men även patienten själv kan se utfallet av det här på sin sida. Man kan se, att det är just den informationen vårdgivaren många gånger reagerar på när man gör åtgärder gentemot en patient som börjar må dåligt. Det är klart att man använder sig av sensorbaserad data också på olika sätt och den kan då både vara uppkopplad eller icke uppkopplad (manuell överförd via patientens tillämpning).   Den övriga informationen är minst lika stor som den samlade sensordatan från till exempel puls, blodtryck osv. Det är väldigt viktigt att vårdpersonalen, som är mottagaren av informationen, får det på ett sådant sätt som gör att man inte behöver leta efter information och att man alltid kan se, vilken patient har det största vårdbehovet.   Det finns interventioner, där patienten inte har känt av någonting, sensorerna säger en sak, men man ser hur patienten har svarat på formulär och att man behöver göra en åtgärd. På så sätt har man undvikit tråkigheter som hade resulterat i problem för de här patienterna.   All annan information är lika viktig som sensordatan. Av det tiotalet tillämpningar som är uppe och kör i vår regi så är inte alltid sensordata det som är det tyngsta, även om man kan många gånger få intrycket av, när det pratas av den typen vård på distans och vård i hemmet att det är den som är tongivande, men jag skulle vilja påstå, det är inte den erfarenheten som vi har eller vad vi ser.

Text och film: Cross Solutions
Foto: Shutterstock
cathrin.jung@cross-solutions.com

Boka demo